Motstand mot boliginnløsning

Forslaget om å innløse boligområdet Båtstad møter motbør. Både SV og Frp ønsker mer informasjon.