Vil ha to nye etasjer på Jorenholmen

AS Parkering søker om å utvide parkeringshuset på Jorenholmen med300 p-plasser.