Alle er med på Gosenrevyen

Så godt som alle elevene i 9. og 10. klasse stilte opp til første runde til neste års Gosenrevy.