Sprengkjør på Fiskå Mølle i tre dager til

Lørdag måtte kornbøndenene vente i 7 timer for å få levert kornet sitt på Fiskå Mølle på Forus. De neste dagene spår avdelingsleder Oddbjørn Lobekk at køene vil halveres, men at tempoet på mølla vil stå i taket.