Norsk Metallretur driver lovlig

Påstandene fra Miljøstiftelsen Bellona om ulovlig håndtering av farlig avfall på Hundvåg holder ikke vann. Det viser brev fra Statens forurensningstilsyn.