Dårlig hygiene under ONS

Arrangøren av årets ONS-messe må tåle kraftig kritikk fraMattilsynet for mangelfull hygiene på standene som serverte mat.Blant annet manglet fire av ti håndvask.