Byggestart for godsterminalen

Etter mange års tautrekking, startet byggingen av den nye godsterminalen på Ganddal i går. Men fremdeles vet ikke grunneierne hvilken erstatning de vil få for grunnen de må avstå.