Unge bor fortsatt på hospits

I år skulle ingen under 25 år bo på hospits. Men målet er ikkenådd.