20.000 besøkte prestegarden

Besøkstalet på Hå gamle prestegard gjekk ned fire-fem tusen i fjor. Det er meir enn dagleg leiar Eva Watne liker.