Felles front mot Stavanger

Ryfylke vil samle krefter i forkant av Ryfast-møte.