• Jonas Haarr Friestad

Vi bygger mer nær stranden

Selv om Staten ber kommunene stramme inn, bygges det mer i strandsonen.