Hvem skal betale helseskyss?

Dagfinn Høybråten, stortingsrepresentant innvalgt fra Rogaland, spør Åslaug Haga om legevakt i Ryfylke.