Første skritt på vei mot gågate

Hovedgaten på Jørpeland snevres inn og får trær på begge sider.