Har politiet avlyttet sine egne?

Påtalemyndigheten nekter å røpe identiteten på flere personer som har vært av— lyttet i Nokas-saken. Hva er det politiet ønsker å skjule?