Skraphandler kan gi tiltalt alibi

Ranstiltalte Alf Henrik Christensen (43) gjorde kort tid etter anslaget mot Nokas et ærend hos Norsk Metallretur på Jadarholmen. Ærendet vil bli forsøkt brukt som alibi.