- Skriftprøvar vil truleg visa om det var Drarvik

Dersom det øvrige skriftmaterialet er like godt som biletet av ordet «HORE», vil politiet truleg kunna stadfesta eller utelukka Andreas Drarvik si rolle i sjikanesaka.