13 av 45 hjemme med influensa

Hver tredje elev i fjerde klasse ved Porsholen skole i Sandnes er ute med influensa.