• Pål Christensen

Senteret får hyttepreg og stampet jordgolv