- Ikke alle har 50.000 kroner

Visare Rossebø fra Kosovo synes det høres svært mye ut å måtte garantere for 50.000 kroner for å få besøk av slektninger.