Padlet Nordkapp – Lindesnes

Det er ikke bare Eirik Verås Larsen som kan padle i Flekkefjord. Torsdag ettermiddag steg 38 år unge Fred Ingolf Strømland i land på Lindesnes Fyr etter å ha padlet i 71 døgn fra Nordkapp.