70 uten barnehageplass i Gjesdal

Barne— og familiedepartementet har bedt fylkesmennene hente inn opplysninger om kommunene sine planer for å nå full barnehagedekning.