Brann i Egersund Fayancestøperi

Trehuset som huset Fayancestøperiet står i tett tilknytning tilflere andre trehus, i Egersund sentrum. Husene rundt fikk røyk ogvannskader.