«Christian Radich» ligger til torsdag

Marinefartøyet «Christian Radich» er på Stavanger-visitt, med nye kadetter fra Sjøforsvaret. Hver høst og hver vår får nye kadetter opplæring i sjømannskap og lederskap om bord i den flotte seilskuta.