Vegvesenet klarer ikke finne nye Ryfast-tall

Om to år vil kostnadene med Ryfast være klare. Først da kan en si ja eller nei til det store tunnel-prosjektet.