• Jonas Haarr Friestad

112.000 kroner i bot for ikke å lufte Dagros