Hærverk og innbrudd i Strand, brann og trafikkuhell i Sauda