Bergsaker avviser omkamp om Høgsfjord

Sandnes-toppene mener Ryfast er blitt for dyr og vil blåse liv i planene om Høgsfjord-kryssing. De får en kald skulder fra fylkes— ordføreren.