Kommunale bygninger skal reddes fra forfall

Verneverdige bygninger som Stavanger kommune eier, skal utbedres for nær 38 millioner kroner over en femårsperiode.