Grønskekrutt selger som hakka møkk

Arne Braut d.y. har solgt 21.600 liter Grønskekrutt på én måned.