- Politi etter behov

Både politimester Olav Sønderland og politistasjonssjef Henry Ove Berg ved Stavanger politistasjon understreker at Sola skal få den polititjenesten det er behov for.