33-åring fengsles for 15 hytteinnbrudd

Jæren tingrett sier i straffeutmålingen at 33-åringen har gjort seg skyldig i femten grove tyverier og at han får så pass streng straff av allmennpreventive hensyn.