Ilagt dagbøter, men ingen driver dem inn

Hvis motparten blir ilagt dagbøter til staten i en sivil rettssak,må du selv ta initiativet til at kjennelsen blir fullbyrdet.