- Alle skal få nødvendig hjelp

Foreldre til pleietrengende unge er bekymret for framtiden. Fagsjef Marit Bore lover nødvendig hjelp til alle og en individuelt tilpasset plan.