Full strid om bom- penger i Njåskogen

Jæren friluftsråd opparbeidet parkeringsplassen ved Njåskogen. Nå setter skogeieren opp bom og tar selv inn alle parkeringspengene.