Statoil nøler med å ta i bruk forebyggende utstyr

Bare enkelte av Statoils installasjoner — og ikke Snorre A - bruker en cd-rom som olje- industrien har fått laget mot gasslekkasjer.