Nær seks av ti overtallige har sluttet

67 av 120 ansatte som må bort ved plogfabrikken på Øksnavad, har nå sluttet eller er i ferd med å slutte.