Kirurger må trene i Bergen

Avtalen om samarbeid mellom SUS og Haukeland om nevrokirurgi, skulle være klar 1.august. Men først i går ble partene enige, etter mye debatt.