Motvillig politi beordres til vakthold i Nokas-saken