• Åshild Irgens

Frode Thuen: Kan de redde det turbulente forholdet?

Hun tror mannen lider av samlemani. Det er lite plass igjen til resten av familien.