• Lars Fiske (illustrasjon)

Koht: – Vi sykinger har ikke råd til å ta gledene på forskudd, for vi har ikke krefter til skuffelse

Christine Koht har fått plass på Sunnaas for rehabilitering og tar farvel med sykehuset. Men selv om gleden er stor, sliter hun med å være positiv.