Når hun er hos mor, er det kos og kakao. Når hun er hos far, er det tur og trening som gjelder.

Niåringen slites mellom to hjem med ulike regimer. Nå har polariseringen mellom foreldrene begynt å sette spor i henne.

Publisert: Publisert:

Katarina vokser opp i to hjem med vidt forskjellige verdisyn. I det ene får hun slippe å gjøre ting hun ikke vil eller mestrer, og i det andre blir hun oppmuntret til å prøve seg og bli modigere. Hva kan foreldrene gjøre for at hun ikke skal havne i en umulig spagat?

Niåringen bor halve tiden hos mor og halve tiden hos far. Slik har det vært så lenge hun kan huske. Samlivsbruddet mellom foreldrene var ryddig, de snakker mye og godt med hverandre om datteren, og begge er innstilt på at Katarinas ve og vel er det viktigste. Selv om de aldri ble gode kjærester, har de gjort mye for å bli gode foreldre sammen. Begge har klare verdier og tanker om barneoppdragelse, begge har sår og erfaringer fra sin egen barndom. Begge er også tydelige på hva de vil gi sin datter – og det er to ganske forskjellige ting.

Les hele saken med abonnement