• Åshild Irgens (Illustrasjon)

Kona mener leder­jobben gjør at han nedprio­riterer og glemmer fami­lien. Thuen er ikke helt enig

Ifølge kona er han bare opptatt av seg selv. En erfaring hun deler med mange andre.