• Åshild Irgens
    Galleri

Frode Thuen: Den stille sorgen

Sorgen etter et samlivsbrudd kan gjøre skjærende vondt, men den vies lite oppmerksomhet. Også fra dem som er tettest på.