• Den systematiske leken er et tillegg til alt annet som skjer gjennom dagen. Jesper Folkeson Horten (3) får en lyninnføring i hvitveis. Siri Øverland Eriksen

I denne barne­hagen har de innført syste­matisk lek: – Vår erfa­ring er at barna synes det er gøy

I de første tre leveårene foretar menneskehjernen opptil 1000 nye koblinger hvert sekund. Bør vi utnytte tiden?