• Disse bildene er blant materialet Kripos bruker i utdannelsen av sine kommende ansiktseksperter. Er dette samme kvinne? Ja, dette er Kari og Camillia – mor og datter. Kripos

Er dette samme kvinne? Kripos utdanner nå ansiktseksperter for å se forskjell

Maskiner er blitt lynkjappe på å gjenkjenne deg. Men de virkelige ansiktsekspertene er fortsatt mennesker.