SOS for sosionomene

Sosialarbeidere – som disse tre – blir skjelt ut av politikerne og sett på som årsaken til både gjengvold og manglende integrering. Fortjent?