• Gina Krog og Aasta Hansteen gjenoppstår i stål.

Stødige damer reiser seg som plattformer

Gina Krog og Aasta Hansteen var sterke, historiske damer, som nå blir foreviget i stål i Nordsjøen. Og det er kvinner som styrer byggingen.