• Tora-Liv Thorsen sier ja til Strand. Hun ser det som «veldig unaturlig å høre til Sandnes, når nordsiden av Lysefjorden ligger så tett til en velfungerende kommune som Strand». Jan Inge Haga
    Galleri

Strand eller Sandnes. Hva velger Kolabygda?

I begynnelsen av juni skal cirka 100 innbyggere i Kolabygda stemme over hvilken kommune de skal tilhøre etter 1. januar 2020. Strand eller Sandnes.