• Nora Bogetvedt Jenssen

Å bli mor er eit kick som varer lenge og som reinskar vekk mykje navle-lo