Frihet til å gå til helvete

Hvis det ligger en skadet person i gata og du går forbi uten å hjelpe, kan du bli straffet. Hvorfor er det ikke like straffbart å la være å hjelpe en person som er hardt, psykisk skadet?